Log in

Стипендія на навчання / стажування у Карловому університеті (Чехія)

Програма Erasmus+ Програма Erasmus+
Конкурс на отримання стипендій на навчання/стажування у Карловому університеті (Чехія) в рамках програми Erasmus+
Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту програми «Еразмус + КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Карловим університетом (м. Прага, Чехія), який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Чехії.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
Відповідно до умов проекту
студенти студенти І курсу магістратури та аспіранти механіко-математичного факультету (спеціальність – алгебра/математика)ЛНУ імені Івана Франка мають можливість навчатися у Карловому університеті упродовж 5 місяціву другому семестрі 2017/2018 н. р.
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– бути студентом (кою)/аспірантом (кою) ЛНУ імені Івана Франка вище вказаної спеціальності;
– володіти англійською або чеською мовою не нижче рівня В2.
Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.
Для здобуття індивідуального гранту переможцям конкурсу необхідно заповнити електронну аплікацію до31 жовтня 2017 року (включно)за наступним посиланням:http://www.cuni.cz/UKEN-362.html
Для отриманнярекомендаційного листа (Nomination Letter Home University)під час подачі електронної заявки на участь в конкурсі необхідно до20 жовтня 2017 року (включно)надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документиАНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
● резюме/ СV (формат Europass) ;
● фотокопію закордонного паспорту;
 для студентів – довідку про навчання в ЛНУ; для аспірантів – довідку про навчання в аспірантурі в ЛНУ (див. зразки);
● підписаний студентом/аспірантом та координатором академічної мобільності від факультету план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у Карловому університеті – Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);
 для магістрів – оригінал диплому бакалавра та додатку до диплому; для аспірантів – оригінал та завірений переклад англійською мовою дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів (див. зразки);
● сертифікат про підтвердження знання англійської або чеської мови не нижче рівня В2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови та поставити печатку в деканаті;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
 для аспірантів – план дослідження (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4).
 для аспірантів – лист підтримки з приймаючого університету (Letter of Support by the Host University). Лист підтримки – це попереднє запрошення, яке видається заявнику з боку приймаючого університету. Цей лист має бути написаний і підписаний уповноваженим представником примаючої сторони (професор, завідувач кафедри, інші науково-педагогічні працівники), який готовий прийняти заявника у випадку, якщо заявник буде номіновананий на отримання гранту.
Зразки оформлення допоміжних документів:http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/
Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання у Карловому університеті:
http://www.cuni.cz/UKEN-364.html
Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб)на електронну скриньку:ifnul.erasmusplus@gmail.com
У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Prague_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.
Детальна інформація про Карлів університет:http://www.cuni.cz/UKEN-145.html
* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:
академічна успішність (50%);
знання іноземної мови (30%);
мотивація (10%);
суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).
Відбір аспірантів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:
академічний профіль – оцінка позицій СV (30%);
знання іноземної мови (30%);
план навчання, мотиваційний лист (20%);
лист підтримки від приймаючої сторони (20%).
Процедура зарахування.Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам та аспірантам, які ще не брали участь у програмі мобільності Еразмус+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+.Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною.У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
Відповідно до умов проектувикладачі механіко-математичного факультету (спеціальність – алгебра/математика)ЛНУ імені Івана Франка мають можливість пройти стажування у Карловому університеті упродовж 12 дніву другому семестрі 2017/2018 н.р.
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– бути викладачем(кою) вище вказаної спеціальності ЛНУ імені Івана Франка;
– володіти англійською або чеською мовою не нижче рівня B2.
Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.
Для здобуття індивідуального гранту необхідно до20 жовтня 2017 року (включно)надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документиАНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
● резюме/СV (формат Europass) з списком публікацій;
● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
● довідку з місця роботи;
● підписаний викладачем (Mobility Agreement) та проректором з міжнародного співробітництва план стажування у Карловому університеті;
● сертифікат про підтвердження знання англійської або чеської не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) та поставити печатку в деканаті;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
Зразки оформлення допоміжних документів:http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/
Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб)на електронну скриньку:ifnul.erasmusplus@gmail.com
У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Prague_Petrenko_Staff). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.
Детальна інформація про стажування:http://www.cuni.cz/UKEN-145.html
УВАГА!Для участі аспірантів та викладачів ЛНУ ім. Франка у програмах академічної мобільностіобов’язковим є встановлення попереднього контакту із приймаючим професором / кафедрою / науковим центром / неакадемічним підрозділом(окрім staff training weeks). Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю аспіранта чи викладача університету (відділ міжнародних зв’язків може надати консультаційну допомогу).
Просимо також звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники факультетів іноземних мов і/або філологічного факультету (в залежності від мови) за такими критеріями:
академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);
знання іноземної мови (20%);
план викладання/cтажування (20%);
лист підтримки від приймаючої сторони (20%).
Перевага надаватиметься викладачам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а також ініціаторам угод від факультетів та структурних підрозділів, які працювали над їх розробкою та втіленням.
Процедура зарахування.Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+.Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною.У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

 

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua