Logo
Версія для друку

Математика у Науковому Товаристві імені Шевченка у Львові

Математика у Науковому Товаристві імені Шевченка у Львові Математика у Науковому Товаристві імені Шевченка у Львові

11 грудня 1873 року галицьке намісництво затвердило статут Товариства імені Тараса Шевченка. Ініціаторами створення фонду і заснування Товариства були письменник і громадський діяч Олександр Кониський (1836-1900) і Єлизавета Милорадович із Скоропадських, українська поміщиця з Полтавщини (1830-1890). Дійсними засновниками фонду стали, крім згаданих ініціаторів, Дмитро Пильчиков (1821-1893), Степан Качала (1815-1888), Михайло Жученко (1840-1880). Разом із внесками ще тридцяти двох львів'ян їхні пожертви становили 10 056,48 австрійських крон, які стали базою для купівлі української друкарні, що мала стати основою діяльності Товариства.

Товариство виконувало головним чином літературознавчу і культурологічну роль і тим створило умови для поступу серйозної української науки.

У 1892 році Товариство було реорганізоване в Наукове Товариство імені Шевченка (НТШ). НТШ мало академічну структуру ‒ три секції: історично-філософська, філологічна, математично-природничо-лікарська. Це була перша українська національна академія наук.

Математики в НТШ зосереджували свою діяльність у таких напрямах:

 • проведення наукових досліджень та публікації результатів досліджень;
 • написання підручників для українських шкіл;
 • створення української наукової термінології у галузі математики та природничих наук;
 • написання популярних статей та книг;
 • переклад та публікації українською мовою важливих праць та оглядів літератури з математики;
 • викладання в школах та гімназіях, зокрема українських.

Важливою галуззю діяльності НТШ було видання часописів та книг. У 1892 році було розпочато публікацію часопису "Записки Наукового Товариства  Шевченка ...", в якому містилися статті з математики та природничих наук.

У 1897 році розпочато видання часопису "Збірник математично-природнично-лікарські секції НТШ". До 1939 року було видано 32 томи. Кожен том мав від 1 до 3 чисел. Статті друкувалися українською та іноземними мовами. Зміст тому подавався українською та німецькою мовами. Спочатку статті друкувались також у вигляді окремих брошур, тому мали окрему нумерацію сторінок. Перші томи "Збірника" містили бібліографічні огляди, рецензії математичних книг, виданих в Європі, а також хроніку математичного життя у світі.

З 1924 року секція публікувала на німецькій мові "Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion", де містилась хроніка засідань, реферати статей, які рекомендувались до публікації у "Збірнику" та окремі статті. До 1939 року було опубліковано 28 зошитів "Sitzungsberichte...".

Математично-природничо-лікарська секція була утворена 11 травня 1891 року. Її директором було обрано природознавця Івана Верхратського. До складу секції входило 54 осіб, з них тільки троє математиків: Петро Огоновський, Володимир Левицький, Клим Глібовицький. З 1897 року директором секції був Володимир Левицький, який також був редактором її видань.

З 1899 року поруч зі звичайними членами Товариства обирались дійсні члени. За період існування секції (до 1940 року) до неї входили такі математики:

Дійсні члени

 • Володимир Левицький (з 1899)
 • Петро Огоновський (з 1899)
 • Микола Чайковський (з 1913)
 • Василь Стасюк (з 1920)
 • Василь Каліцун
 • Никифор Садовський (з 1920)
 • Дмитро Граве (з 1923)
 • Давид Гільберт (з 1924)
 • Володимир Варичак (з 1924)
 • Михайло Петрович (з 1924)
 • Михайло Кравчук (з 1925)
 • Микола Крилов (з 1925)
 • Мирон Зарицький (з 1927)
 • Максим Куренський (з 1927)
 • Фелікс Кляйн
 • Дмитро Мордухай-Болтовський

Звичайними членами були, зокрема,

 • Клим Глібовицький
 • Юліан Богачевський
 • Михайло Рибачек

У виданнях математично-природничо-лікарської секції НТШ опублікували статті більш ніж 20 математиків. Серед них академіки Академії наук з Києва: М. Боголюбов, М. Криков, М. Кравчук, Д. Граве, Г. Пфейффер, з київських математиків тут публікувались також М. Куренський, Н. Ахієзер, О. Смогоржевський. Найбільше публікацій у виданнях НТШ мають В. Левицький, М. Кравчук, М. Чайковський, М. Зарицький, Н. Садовський, В. Каліцун.

Тематика математичних статей стосувалася теорії аналітичних функцій, алгебри, топології, теорії алгебраїчних та диференціальних рівнянь, проективної та нарисної геометрії, неевклідової геометрії, актуарної математики та ін.

Праці з математики у виданнях НТШ незабаром будуть доступні в інтернеті (посилання буде подано пізніше).

З приходом радянської влади робота НТШ у 1940 році була припинена, майно товариства передано Академії Наук.

Після війни відновилась робота закордонних осередків НТШ.

У Львові Товариство відновило роботу у жовтні 1989 року. З 2004 року видається науковий журнал "Математичний вісник НТШ".

Література:
Р. В. Кучер. Наукове товариство імені Т.Шевченка, Київ, 1992, с. 111; Збірники математично-природописно-лікарських секцій НТШ, Томи 1-32, Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion.

Праці семінару

Стаття В.Левицького - перша наукова стаття з математики українською мовою

Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Галерея зображень

Copyright © 2018. Designed by Зодчий тіней. All rights reserved.