Log in

Studia Mathematica

Studia Mathematica Studia Mathematica

Наукові успіхи математики у Польщі у міжвоєнний період пов’язані в основному з Варшавською та Львівською математичними школами. Значною мірою цьому сприяло заснування міжнародних спеціалізованих журналів Fundamenta Mathematicae і Studia Mathematica.

Ідея заснування міжнародного журналу у Львові була висловлена у 1927 році Г. Штайнгаузом після проведення 1-го Польського математичного з’їзду. Цю ідею підтримав С. Банах. Перший том журналу з’явився у 1929 році, дев’ятий – у 1940 році, а десятий том – у 1948 році у Вроцлаві. З 13-го тому (1953 рік) місце видання вказується Варшава-Вроцлав, з 101-го тому (1991 рік) – тільки Варшава.

Журнал до 1939 року виходив за підтримки Міністерства освіти та релігійних визнань, окремі номери мали підтримку тільки міста Львова. Дев’ятий том був виданий Львівським державним університетом імені Івана Франка. Журнал мав міжнародну передплату, а також розсилався за обміном на 130 періодичних видань. Загальний обсяг перших дев’яти томів складає понад 1800 сторінок, на них міститься 161 стаття, німецькою, французькою та англійською мовами. У дев’ятому томі до кожної статті додавались резюме українською мовою.

Засновниками і редакторами журналу були професори С. Банах та Г. Штайнгауз. Адміністративними питаннями перших чотирьох томів займались С. Мазур і Л. Штернбах. З 1934 року Л. Штербаха замінив К. Шалайко. У 1935 році був створений редакційний комітет, до якого входили Г. Ауербах, С. Мазур та В. Орліч. З 1 січня 1935 року діяв статут журналу,  який мав такі положення:

 1. Видавцями журналу є С. Банах і Г. Штайнгауз.
 2. Редакторами журналу є С. Банах і Г. Штайнгауз. До редакційного комітету належать, крім того, Г. Ауербах, С. Мазур та В. Орліч.
 3. Бібліотекарем і секретарем адміністрації є К. Шалайко.
 4. Прийняття статті до друку вимагає згоди обох редакторів.
 5. Прийнята стаття отримує дату подання і передається до ділової коректури С. Мазурові. Той заповнює ”метрику” статті і віддає її проф. Г. Штайнгаузові, а рукопис з копією ”метрики” – для виправлень Г. Ауербахові. Звідти рукопис іде до друкарні. Першу редакційну коректуру робить В. Орліч, другу – Г. Штайнгауз.
 6. Адміністрацією керує проф. Г. Штайнгауз за допомогою В. Орліча і К. Шалайка. Рахунки друкарні контролює В. Орліч. Він також опрацьовує звіти й подання до міністерства та інших влад і осіб. В. Орліч надає видавцям для затвердження пропозиції друкарні і проекти умов, визначає квоти готівки К. Шалайку на видатки, наглядає за бухгалтерією, яку веде К. Шалайко. За його поданням Г. Штайнгауз підписує чеки.
 7. Обсяг тому, послідовність праць і час виходу тому визначають видавці.
 8. Видавці і редакційний комітет збираються раз в рік як повна редакція для прийняття програми на наступний рік.
 9. Власниками видань, які отримані шляхом обміну, є видавці.
 10.  Справа  обміну екземплярів і передача журналу до вживання установ університету належить адміністрації.

У дев’ятому томі зазначено, що відповідальним редактором є С. Банах і техредактором М.О. Зарицький.

Математика та механіка у Львівському університеті
Історія математики у Львові бере свій початок з шкіл, які були тут ще до колегіуму єзуїтів та університету. З ХV століття у Львові діяла кафедральна школа, яка була організована за зразком західноєвропейських шкіл середнього рівня...
детальніше...

Редакція журналу інформувала, що приймає праці з чистої та прикладної математики і її метою є згрупування навколо журналу досліджень з функціонального аналізу і суміжних ділянок математики. Більшість опублікованих статей присвячена функціональному аналізу та його застосуванням. Значна частина – теорії функції дійсної змінної, теорії ортогональних систем функцій і ортогональних рядів, зокрема тригонометричних. Надруковані також статті з теорії ймовірностей, теорії топологічних груп і груп підстановок, теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, проблеми трьох тіл та гідродинаміки.

У  дев’яти томах було опубліковано праці 56 авторів, більшість (111 праць) належала львівським математикам (18 авторів), 26 статей написали інші польські математики.

З відомих закордонних математиків у журналі публікувались П. Ердеш, Л. Канторович, М. Крейн, А. Колмогоров, Л. Ліхтенштейн,  Д. Мільман, С. Сідон, Р. Пелі, Г. Фіхтенгольц, Ф. Хаусдорф.

Журнал Studia Mathematica зберіг до сьогодні свій високий науковий та міжнародний рівень.

Література:
Szalajko K., Początki czasopisma “Studia Mathematica”. Wspomnienia //  XII Szkoła Historii Matematyki, Krynica ’98; Рогаченко В. Ф., Studia Mathematica – орган Львівської математичної школи (1929-1940 рр.).

Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua