Log in

Розклад заліків на літню екзаменаційну сесію 2016/17н.р.

Розклад заліків та іспитів Розклад заліків та іспитів

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ
для студентів I курсу механіко-математичного факультету
на літню сесію 2016/2017 н.р.

Дата заліку

МТО-11

МТМ-11

МТС-11

МТХ-11

26 травня

І с т о р і я   у к р а ї н с ь к о ї   к у л ь т у р и

29 травня

Дискретна математика

Фінансовий

аналіз

 

30 травня

Ф     і       з     в     и       х     о     в       а     н       н         я

31 травня

І н о з е м н а     м о в а

Іноземна мова

Алгоритми обчисл. процесів

Іноземна мова

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ
для студентів IІ курсу механіко-математичного факультету
на літню сесію 2016/2017 н.р.

Дата заліку

МТМ-21

МТМ-22

МТМ-23

МТМ-24

МТС-21

МТХ-21

25 травня

К о м п л е к с н и й     а н а л і з

 

ТФКЗ

26 травня

 

 

 

 

 

 

29 травня

 

 

 

 

 

 

30 травня

 

 

 

 

Диф. геометрія і топологія

МСС

31 травня

Диференціальна геометрія і топологія

 

 

У к р а ї н с ь к а     м о в а      

(за   п р о ф е с і й н и м   с п р я м у в а н н я м)

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ
для студентів IІІ курсу механіко-математичного факультету
на літню сесію 2016/2017 н.р.

Дата заліку

МТМ-31

МТМ-32

МТМ-33

МТС-31

МТХ-31

19 травня

С і м е й н а     п е д а г о г і к а

 

 

22 травня

Ф і   з в и х   о в а   н н я

Курс. робота

 

 

 

ДВВС

доц. Іщук Ю.Б.

23 травня

Е     к     о       н        о         м       і       к       а

Курс. робота

24 травня

Курс. робота

Курс. робота

ДВВС

проф. Радул Т.М.

 

 

26 травня

Функціональний аналіз

 

 

ДВВС

доц. Оліскевич М.О.

ДВВС

доц. Прокопишин І.А.

проф. Сторож О.Г.

 

29 травня

 

 

Курс. робота

Інф. технол.

Фізвиховання

30 травня

П с   и х о   л о г   і я

Пед. і мет.

викл. МС

Диф.

геометрія

ДВВС

доц. Головатий Ю.Д.

 

 

Функ. аналіз

31 травня

Теоретична механіка

 

Лаб.спец.

 

 

ДВВС проф.

Шеремета М.М.

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ
для студентів IV курсу механіко-математичного факультету
на літню сесію 2016/2017 н.р.

Дата заліку

МТМ-41

МТМ-42

МТМ-43

МТС-41

МТХ-41

22 травня

Курс. робота

Курс. робота

Курс. робота

Курс. робота

Курс. робота

25 травня

 

ДВВС

доц. Червінка К.А.

доц. Трухан Ю.С.

 

Методи обчислень

Пакети прикл. програм

О   с     н   о   в     и       о   х   о   р   о     н   и      п     р   а   ц     і

26 травня

ДВВС

проф. Бокало М.М.

 

 

 

ОНДМ

29 травня

 

 

ДВВС

Інв. напівгр.

доц. Гутік О.В.

Теорія март. у фін. матем.

Лабораторії спеціалізації

30 травня

М а т е м а т и ч н а     л о г і к а

Вар. числ. і мет.оптимізації

Теорія пласт. і оболонок

 

 

ДВВС

доц. Зеліско В.Р.

Наук. семінар зі статистики

31 травня

ДВВС

доц. Флюд В.М.

ДВВС

доц. Притула Я.Г.

 

 

 

Р О З К Л А Д   З А Л І К І В
для студентів 5-го та 6-го курсів механіко-математичного факультету на літню сесію 2016/2017 н.р.

Дата

МТМ-51м

МТМ-52м

МТМ-53м

МТЕ-51м

МТФ-51м

МТС-51м

МТХ-51м

25 травня

Прогр. в сист. комп. алгебри

Курсова робота з ГТ (диф.)

Прогр. в сист. комп. алгебри

 

Моделі виж.

 

Комп. графіка

Науковий семінар

Реол. композ. матеріалів

26 травня

 

 

 

Інвест. оцінка

Python у наук. дослідж.

Python у наук. дослідж.

в стат.

 

29 травня

Курсова робота з АТЧ (диф.)

 

Курсова робота з МФА (диф.)

 

Англійська мова для

матем. і стат.

Мораль та етика вченого

 

Мат. осн. страх. жит. та пенс. схем

30 травня

 

Прогр. в сист. комп. алгебри

 

 

 

Мат. основи зах. інформації

Оц. цикл. міцн. констр. елем.

31 травня

Оптимальне керування екон. та соц. системами

Сист. комп. математики

Курсова робота (диф.)

 

Курсова робота (диф.)

 

Дата

МТО-51с

 

Дата заліку

МТМ-61м, МТМ-62м

МТЕ-61м

28 квітня

Інтернет-ресурси в

елементарній математиці

 

2 травня

 

Історія математики

2 травня

Геометричні побудови

 

3 травня

 

Науковий семінар

3 травня

Практикум з інформатики

 

4 травня

Комп’ютерна статистика

 

Вибрані розділи

сучасного природознавства

 

Алгебраїчні аспекти криптології

 

 

 

 

5 травня

Бази даних та сист. упр. інформацією

 

В.о. декана механіко-математичного факультету                                                                                         І.Й. Гуран

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 votes
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua