Menu

Оліскевич Маріанна Олександрівна

Науковий ступінь:

доктор економічних наук,
кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання:

доцент кафедри диференціальних рівнянь

Посада:

професор кафедри математичної економіки та економетрії
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

Дата народження: 22.01.1973

Адреса: вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: +38050 2219439

HOME CV

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

з 2017 –

професор кафедри математичної економіки та економетрії Львівського національного університету імені Івана Франка

2006–2016

доцент кафедри математичної економіки та економетрії  Львівського національного університету імені Івана Франка 

2000–2005

доцент кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка

1999–2000

доцент кафедри математичних методів в економіці Львівського державного фінансово-економічного інституту

ОСВІТА, НАУКА

2017 –

член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

28.03.2016

захист докторської дисертації «Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку  праці України»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
спеціальність : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
науковий консультант : завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор економічних наук, професор Лук’яненко Ірина Григорівна

2004

вчене звання: доцент кафедри диференціальних рівнянь   

19.11.1998

захист  кандидатської дисертації «Стійкість розв’язків мішаних задач для гіперболічних рівнянь і систем»
Львівський державний університет імені Івана Франка
спеціальність : 01.01.02 – диференціальні рівняння
науковий керівник : завідувач кафедри диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор Лавренюк Сергій Павлович

1995–1998

аспірантка кафедри диференціальних рівнянь Львівського державного університету імені Івана Франка

1990–1995

студентка механіко - математичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка
кваліфікація спеціаліста за спеціальністю «Математика

1980–1990

учениця СШ №28 з поглибленим вивченням німецької мови м. Львова

ПРОФІЛІ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

SCOPUS  : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24462153900
GoogleScholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=lt-b854AAAAJ&hl=ru
IDEAS : https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=oliskevych
EconPapers  : http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=oliskevych;iframes=no
Сrossref : http://search.crossref.org/?q=oliskevych

TEACHING

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

RESEARCH

ПРОФІЛІ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

SCOPUS  : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24462153900
GoogleScholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=lt-b854AAAAJ&hl=ru
IDEAS : https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=oliskevych
EconPapers  : http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=oliskevych;iframes=no
Сrossref : http://search.crossref.org/?q=oliskevych

ПУБЛІКАЦІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. – ISBN 978-966-613-984-2. pdf
 2. Кирилич В. М. Економетричне моделювання макроекономічних проце­сів: Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моде­лі: навч.-метод. посібник / В.М. Кирилич, М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 144 с. – ISBN 978-966-613-982-8. pdf
 3. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних : навч.-метод. посібник / М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с. – ISBN 978-966-613-983-5. pdf
 4. Оліскевич М. О. Основи економетрії часових рядів : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-613-628-5. pdf
 5. Козицький В. А. Основи математичної економіки. Теорія фірми / В. А. Козицький, С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Піраміда, 2005. – 323 с.
 6. Козицький В. А. Основи математичної економіки. Теорія споживання / В. А. Козицький, С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Піраміда, 2004. – 264 с.
 7. Лавренюк С. П. Основи економетрії : тексти лекцій / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367 с.

МОНОГРАФІЇ

 1. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 400 с. – ISBN 978-617-10-0235-7.
 2. Oliskevych M. Labor Market Modeling: Regional Unevenness and Economic Integration / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 72 p. ISBN : 978-620-2-02265-1, EAN: 9786202022651
  https://www.morebooks.de/gb/search?utf8=%E2%9C%93&q=labor+market+modeling
  https://www.morebooks.de/store/gb/book/labor-market-modeling:-regional-unevenness-and-economic-integration/isbn/978-620-2-02265-1

колективні:

 1. National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 356 p. // Regional inequalities, economic integration and structural change in Ukraine (Lukianenko I. G., Oliskevych M. O.), P. 308–320. (Chapter 2. The Development of Territorial Administration: Clusters, Regions, Cross-Border Cooperation)
 2. Innovation in Education and Economy: Monograph. Association 1901 "SEPIKE". – Demand GmbH, Norderstedt, Deutschland, 2017– 154 p. // Modern Nonlinear and Asymmetric Econometric Modeling of Socio-Economic Processes (Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych), P. 76–90.
 3. Information aspects of socio-economic systems development: monograph / edited by A. Ostenda and T. Nestorenko. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016. – 448 p. // 5.6. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine (Oliskevych Marianna, Lukianenko Iryna), P. 381–399.
 4. Innovations in the Development of Socio-Economic Systems: Microeconomic, Macroeconomic and Mesoeconomic Levels. – Collective monograph / edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. – Vol. 1. Lithuania : “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 324 p. // Dynamic Analysis of Macroeconomic Fluctuation Sources in Ukraine (Lukianenko I. G., Oliskevych M. O.), P. 262–278.
 5. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под. ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Харьков-Бердянск: ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – 604с. // 1.3. Сучасні підходи до моделювання споживання в Україні (І. Г. Лук’яненко, М. О. Оліскевич), С. 51–77.
 6. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика / Колективна монографія. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. // Глава 2. 10. Методологічні засади сучасного економетричного моделювання та прогнозування інфляційних процесів в Україні (М. О. Оліскевич), С. 213–221.

СТАТТІ

 1. Lukianenko I. Evidence of Asymmetries and Nonlinearity of Unemployment and Labour Force Participation Rate in Ukraine / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych / Prague Economic Papers. SCOPUS, (https://www.vse.cz/pep/) – 2017. – Vol. 26 (5). – P. 578–601. DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.633
 2. Oliskevych M. Structural Change and Labor Market Integration: Evidence from Ukraine / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2017. – Vol. 7 (3). – P. 501–509.
  https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4767/pdf
 3. Oliskevych M. Hysteresis, Structural Shocks and Common Trends in Labor Market: Consequence for Ukraine / М. Oliskevych // Economic Studies (Scopus). ( http://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0)– 2015. – Issue 4. – P. 120 – 137. (https://ideas.repec.org/a/bas/econst/y2015i4p120-137.html)
 4. Lukianenko I. The Effects of Shocks on the Labor Market: SVEC Modeling / I. Lukianenko, M. Oliskevych // Procedia Economics and Finance. ( http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671)Elsevier. – 2015. – Vol. 27. – P. 311–322. ( http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010023 ),
 5. Lukianenko I. G. The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression / I. G. Lukianenko, M. O. Oliskevych // The Problems of Economy. ( http://www.problecon.com/main/?lang=en ) – 2015. – N 3. – P. 309–316. (http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-3_0-pages-309_316.pdf)
 6. Оліскевич М. О. Асиметричність динаміки процесів на ринку праці: нелінійний економетричний аналіз / М. О. Оліскевич // Актуальні проблеми економіки. (Scopus). (http://eco-science.net/downloads.html ) – 2015. – N 2(164). – C. 427–436. ( http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_2_54)
 7. Oliskevych M. The Impact of Economic Integration on Labor Productivity in Ukrainian Regions / M. Oliskevych, M. Antoniak-Babish // The Advanced Science Journal. (http://journals.indexcopernicus.com/The+Advanced+Science+Journal,p2603,3.html)– 2015. – Vol. 2015. – Issue 2. – pp. 27–30. (http://advancedscience.org/2015/2/027-030.pdf)
 8. Оліскевич М. О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці / М. О. Оліскевич, В. А. Козицький //  Актуальні проблеми економіки. (Scopus). (http://eco-science.net/downloads.html ) – 2015. – N 6(168). – C. 444–456. ( http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_6_53)
 9. Оліскевич М. О. Проблеми регіональної нерівномірності зайнятості в контексті європейської економічної інтеграції України / М. О. Оліскевич, М. Р. Антоняк-Бабіш // Економічний часопис-XXI. (Scopus). (http://soskin.info/ea/avtory.html)– 2015. – № 3-4(2). – С. 46–50. (http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_2_2015/Oliskevych,%20Antoniak-Babish.pdf)
 10. Oliskevych M. Dynamic Analysis and Modeling of the Labor Market Development in Ukraine / M. Oliskevych // International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. (http://hrmars.com/index.php/pages/detail/Accounting-Finance-Journal) – 2015. – Vol. 5. – Issue 2. – pp. 137–145. (http://hrmars.com/hrmars_papers/Dynamic_Analysis_and_Modeling_of_the_Labor_Market_Development_in_Ukraine.pdf),
 11. Oliskevych M. Economic Activity of Population in the Ukrainian Labor Market: Nonlinear Smooth Transition Model / М. Оліскевич // British Journal of Economics, Management and Trade. (http://sciencedomain.org/abstract/10586)– 2015. – Vol. 10. – Issue 1. – pp. 1–13. (http://www.journalrepository.org/media/journals/BJEMT_20/2015/Aug/Oliskevych1012015BJEMT19772.pdf)
 12. Оліскевич М. О. Емпіричний аналіз динамічного взаємозв’язку безробіття та економічної активності населення на ринку праці в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20, Серія: Економіка. – Вип. 2/2. – С. 197–201.
 13. Оліскевич М.О. Особливості економетричних моделей споживання в Україні в умовах нестабільності та структурних зрушень // Бізнес – Інформ. (http://www.business-inform.net/main/?lang=en ) – 2014. – N3. – C. 113–121. http://www.business-inform.net/pdf/2014/3_0/113_121.pdf);
 14. Oliskevych M. O. Econometric modelling of regional labor market indicators in Ukraine / M. O. Oliskevych // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Том 159, Економічні науки. –   C. 58–63. (http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3030)
 15. Oliskevych М. О. Price Dynamics in Ukraine: An Econometric Analysis of Co-Iintegration and Error-Correction Model / М. О. Oliskevych // Journal L´Association 1901 “SEPIKE”. (http://www.sepikecloud.com ); (http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html) – 2014. – Ausgabe 4. – pp. 179–183.
 16. Oliskevych M. O. Empirical Modeling of Long-term Interrelations and Short-term Dynamic Adjustments of Private Consumption in Ukraine / М. О. Oliskevych // The Problems of Economy. ( http://www.problecon.com/main/?lang=en) – 2014. – №2. – C. 357–365. (http://www.problecon.com/pdf/2014/2_0/357_365.pdf)
 17. Lukyanenko I. H. Labour Market in Ukraine: An Empirical Dynamic Analysis Using Error Correction Model / Lukyanenko I. H., Oliskevych M. O. // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014. – Vol. 6(159). – pp. 52–58. (http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/lukyanenko-i-oliskevych-m-labour-market-in-ukraine-an-empirical-dynamic-analy_24400.pdf)
 18. Олискевич М. А. Анализ особенностей векторного моделирования динамики индексов цен в Украине / М. А. Олискевич // Новая экономика. (http://neweconomics.info/issues.php )– 2014. – № 2[64]. – C. 54–60.
 19. Оліскевич М. О. Вплив структурних шоків на реальний випуск та безробіття: SVAR підхід / М. О. Оліскевич // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 32. – С. 98–107. (https://econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/032_2014/Rorm_Rynk_Econ_32_2014.pdf)
 20. Оліскевич М.О. Економетричний аналіз взаємозв’язків між показниками ринку праці в Україні // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – N 2(38). –   C. 24–29.
 21. Оліскевич М. О. Дослідження нелінійної динаміки рівня безробіття в Україні на підставі SETAR моделей / М. О. Оліскевич // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – C. 230–238.
 22. Оліскевич М. О. Аналіз та моделювання динаміки приватного споживання в Україні / М. О. Оліскевич // Економічний вісник університету. ДВНЗ “Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2013. – № 21/2. – C. 247–254.
 23. Оліскевич М. О. Емпіричне PIH-моделювання динаміки споживчих видатків в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2013. – Вип. 50. – C. 212–221.
 24. Оліскевич М. О. Економетричний аналіз взаємозв’язків між показниками ринку праці в Україні / М. О. Оліскевич // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 2(38). – C. 24–29.
 25. Оліскевич М. О. Панельне моделювання видатків на освіту в Україні / М. О. Оліскевич, Г. І. Берегова // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2012. – Вип. 48. – C. 184–194.
 26. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання активів, зобовязань та капіталу комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Вісник Львів. ун-ту. Сер. економ. – 2010. – Вип. 42.– С.120–125.
 27. Оліскевич М. О. Моделювання прибутку комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Науковий Вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. – Випуск 495. Економіка. – Чернівці, 2010. – С. 202–214.
 28. Оліскевич М. О. Дослідження одиничного кореня та побудова моделі зі змінною варіацією для ряду грошової маси в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2008. – Вип. 39. – C. 353–362.
 29. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання зв’язку між депозитним та кредитним портфелями комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України глобалізація та євроінтеграція. Збірник наукових праць НАН України. – Інститут регіональних досліджень. – Львів. – 2008. – Вип. 1 (69). –  C. 532–541.
 30. Оліскевич М. О. Дослідження функції споживання в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 4. – C. 92–105.
 31. Лавренюк С. П. Мішана задача для напівлінійного ультрапараболічного рівняння в необмеженій області / С. Лавренюк, М. Оліскевич // Український математичний журнал (Scopus). – Том 59, N12. – 2007. – C. 1661–1673.
 32. Оліскевич М. О. ARIMA моделювання індекса споживчих цін в Україні / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2007. – Вип. 38. – C. 120–125.
 33. Лавренюк С. Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з нелокальною дією / С. Лавренюк, М. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2006. –  Вип. 66. –  C. 99–114.
 34. Оліскевич М. О. Слабко нелінійна параболічна варіаційна нерівність у необмеженій області / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2005. – Вип. 64. –  C. 167–180.
 35. Оліскевич М. О. Побудова моделі часового ряду кредитного портфелю банку / М. О. Оліскевич // Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 14. – 2005 – C. 797–814.
 36. Лавренюк С. П. Задача без начальних условий для вирождающейся гиперболической системи первого порядка / С. П. Лавренюк, М. А. Олискевич // Український математичний вісник. – 2004. – Вип. 2. – С. 61–70.
 37. Козицький В. А. Монопольний принцип, олігополія і рівновага Неша / В. А. Козицький, М. О. Оліскевич // Збірник наукових праць Херсонської філії національного університету кораблебудування. – 2004. – Вип. 2. –  C. 42–60.
 38. Козицький В. А. Про один із підходів до теорії загальної рівноваги / В. А. Козицький, М. О. Оліскевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 2. –  C. 153–159.
 39. Лавренюк С. П. Задача Фур’є для однієї нелінійної системи гіперболічних рівнянь з трьома незалежними змінними / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2002. – Вип. 60. – C. 80–91.
 40. Лавренюк С. П. Метод Гальоркіна для гіперболічних систем першого порядку з двома незалежними змінними / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Укр. мат. ж. – Том 54, N10. – 2002. – C. 1356–1371.
 41. Лондар С. Л. Дослідження динаміки відхилення податкової ставки від оптимальної в моделі кривої бюджетних надходжень з експоненціальним загасанням економічної активності / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2001. – Вип. 10. – C. 68–76.
 42. Лавренюк С. П. Мішана задача для слабко нелінійної системи гіперболічних рівнянь з виродженням / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Вісник Львів. ун-ту. – 2001. – Вип. 59. – С. 139–147.
 43. Лондар С. Л. Динаміка надходжень при зміні податкового навантаження / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич // Вісник Львів. ун-ту. Сеp. економічна – 2001. – Вип. 30. – С. 457–466
 44. Лондар С. Л. Шляхи наближення податкової системи України до стандартів ЄС / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич, Р. В. Юринець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 15-2. – C. 56–62.
 45. Оліскевич  М. О. Мішана задача для нелінійної гіперболічної системи першого порядку з нестандартними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1999. – Вип. 54. – C. 132–140.
 46. Оліскевич М. О. Стійкість за Ляпуновим гіперболічної системи з нелокальними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1998. – Вип. 49. – C. 89–98.
 47. Оліскевич М. О. Зpостання pозв'язків нелокальної задачі для гіпеpболічної системи з pозpивними коефіцієнтами / М. О. Оліскевич // Математичні студії. – 1998. – 9, N1. – C. 42–53.
 48. Оліскевич М. О. Поведінка pозв'язків багатоточкової задачі для гіпеpболічного pівняння пpи великих значеннях часу / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1996. – Вип. 45. – C. 86–96.
 49. Оліскевич М. О. Стійкість розв'язку мішаної задачі для системи з трьома незалежними змінними з періодичними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1996. – Вип. 48. – C. 27–35.

вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua