Logo
Версія для друку

Зауваження до програм кандидатів на посаду ректора Університету

Зауваження до програм кандидатів на посаду ректора Університету Зауваження до програм кандидатів на посаду ректора Університету

 Шановні колеги!

         У нашому Університеті 27 травня 2014 року пройде Конференція трудового колективу, яка обиратиме Ректора. На веб-порталі Університету за адресою http://lnu.edu.ua/index.php?q=elections розміщено програми претендентів на посаду ректора та графік їх передвиборчих зустрічей.

         Хоч і програми кандидатів мають багато спільних пунктів проте вони різні: одні містять більше конкретних пропозицій, інші – загальні, написані на рівні стратегій і концепцій. Очевидно, що програми претендентів на посаду ректора будуть змінюватись за результатами передвиборчих зустрічей. Без сумнівів, нам потрібно висувати свої пропозиції, вимоги та контролювати їх виконання. Великою помилкою буде, якщо обравши ректора, ми сподіватимемось, що він один вирішить всі наші проблеми. Зміни потрібно починати з себе та ініціювати реформи у своїх колективах.

На мою думку, університет насамперед творять люди: викладачі, вчені, студенти, тому соціальна сфера є важливою складовою сучасного українського університету. На жаль, у нашому Університеті соціальному захисту співробітників приділялось дуже мало уваги, не було програми соціально-економічного розвитку, колективний договір впродовж двох років не ухвалювався, важливі його пункти не виконувались а деякі записувались адміністрацією так, щоб задовольнити контролюючі органи а не співробітників Університету. (Наприклад, відсутність пільг при платі за навчання працівників Університету чи їх дітей, платні послуги спорткомплексу для співробітників тощо)

         До Вашої уваги витяги з оприлюднених програм претендентів на посаду ректора щодо питань соціального розвитку Університету. (Ці положення будуть напевно відображенні у новому колективному договорі, який укладатиме і підписуватиме обраний ректор.)   

З повагою,

Юрій Іщук,
доцент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Витяги з програм претендентів на посаду ректора ЛНУ ім. Івана Франка щодо соціального захисту співробітників та колективного договору.

 Декан юридичного факультету, професор Андрій Бойко:

 «Наше завдання - шанувати і цінувати тих, хто добре працює на благо рідного університету. План соціального розвитку має стати складовою колективного договору університету.

1. Впровадити критерії оцінки праці викладачів університету для встановлення відповідних надбавок і доплат.

2. Започаткувати інвестиційну програму з будівництва нового гуртожитку для студентів та гуртожитку малосімейного типу для молодих викладачів.»;

«5. Розпочати підготовчу роботу з виділення ще однієї земельної ділянки для кооперативного будівництва багатоквартирного будинку. »;

«8. Виділи час для безкоштовного використання спортивних залів, споруд та майданчиків працівниками університету.»;

«12. Створити належні умови для дотримання вимог з охорони праці у навчальних на наукових лабораторіях. Провести інвентаризацію відповідності належним умовам праці кожного робочого місця та всіх приміщень університету.»;

Декан філологічного факультету, професор Ярослав Гарасим:

«3. Розробити разом із органами університетського самоврядування новий текст колективного договору, у якому передбачити, відповідно до законодавчої бази, максимальне розширення соціальних пріоритетів, зокрема надання матеріальної допомоги для малозабезпечених працівників.»

«6. Розробити спільно з керівництвом первинної профспілкової організації стратегію покращення житлових умов для працівників і студентів Університету. Встановити та запровадити систему доплат і винагород працівникам Університету за сумлінне виконання своїх посадових обов'язків.»;

Декан механіко-математичного факультету, професор Михайло Зарічний:

«Збільшити терміни перебування на посаді викладачів Університету до 7 років. Ініціювати законодавчу ініціативу запровадження безстрокових контрактів.»;

«Співпрацювати з профспілкою, іншими організаціями у справі охорони праці викладачів і співробітників. Зменшити розрив між умовами праці (офіси) адміністраторів та викладачів.»;

«Заохочувати викладачів і співробітників Університету до занять фізкультурою і спортом, мінімізувати платню за використання спорткомплексу співробітниками або зробити такі послуги безкоштовними.»;

Завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, професор Маркіян Мальський:

«Успішне виконання цих завдань вимагає якнайшвидшої розробки та ухвалення Вченою Радою довгострокової (щонайменше на 10 років) “Стратегії розвитку Університету”.»;

«СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Мета: Забезпечити високий рівень соціальних стандартів життя, праці, відпочинку та охорони здоров’я працівників і студентів Університету як основи соціальної стабільності колективу та одного з найголовніших стимулів підвищення ефективності його роботи.

Механізм досягнення цієї мети, що базується на принципах законності, справедливості, рівноправності, недискримінації та соціального партнерства, неухильного дотримання вимог законодавства України в сфері праці та соціального захисту, добросовісного виконання обумовлених сторонами Колективного договору умов та зобов’язань, включає шість груп завдань:

1) формування концепції та стратегії соціально-економічного розвитку Університету, розробка на їхній основі відповідних перспективних програм, орієнтованих на індивідуальність, гідність, повагу, максимальний захист, забезпечення та гарантування прав, свобод і законних інтересів працівників та осіб, які навчаються в Університеті;

2) перегляд і удосконалення правової платформи та основоположних засад взаємодії адміністрації та профкому Університету на принципах і кращих традиціях міжнародного та європейського права зі збереженням історичної, культурної та національної самобутності українського народу, поваги релігійних, ідеологічних і політичних переконань працівників і студентів;

3) реалізацію комплексу заходів соціального захисту молодих працівників і студентів (адаптація, матеріальне стимулювання творчої та інноваційної діяльності, створення необхідних умов для розвитку молодої сім’ї через відповідну інфраструктуру покращення житлових умов, створення університетського дитячого садка, організації належного медичного обслуговування);

4) організацію системи соціального захисту і допомоги ветеранам університету шляхом збереження їхньої участі у науково-дослідницькій роботі на посадах наукових консультантів, радників, наукових експертів в інноваційних структурах Університету;

5) реалізацію комплексу заходів, спрямованих на покращення здоров’я, гарантування сучасних умов праці і відпочинку шляхом укладення угод із провідними консультаційними медичними центрами та медичними установами щодо обслуговування працівників, пошуку шляхів пільгового оздоровлення та відпочинку;

6) створення соціальних програм, спрямованих на розвиток культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи з працівниками та студентами шляхом інтенсивного використання відповідної інфраструктури Університету.»;

Декан філософського факультету, професор Володимир Мельник:

«5. Найповніше забезпечувати соціальні потреби професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.»;

«Основні напрями розвитку Університету на п’ятирічний термін визначає «Програма розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка», схвалена Вченою радою Університету. Реалізація програми дасть змогу Університету увійти до трійки провідних університетів України за досягненнями в науково-педагогічній діяльності, стати одним з головних навчально-наукових центрів країни.»;

«9. Обрання на конкурсних засадах викладачів та укладання з ними контракту або строкового договору на 7 років.

10. Удосконалення системи підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; запровадження в практику науково-педагогічного стажування (підвищення кваліфікації) з відривом від навчального процесу в провідних наукових установах, ВНЗ України та за кордоном.

11. Розроблення нормативних положень про матеріальне стимулювання завідувачів кафедр, професорсько-викладацького складу за досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній роботі, за підготовку докторських дисертацій і написання монографій та підручників.»;

«8. Запровадження систем морального та матеріального стимулювання викладачів, науковців, співпрацівників Університету за успішну роботу, здобутки в педагогічній, науковій, управлінсько-організаційній діяльності, матеріальної допомоги соціально-потребуючій категорії працівників, зокрема встановлення постійної доплати завідувачам кафедр. »;

«13. Сприяння, спільно з профспілковим комітетом Університету, будівництву житлового багатоквартирного будинку для викладачів і співробітників Університету.

14. Забезпечення безоплатного користування студентами, викладачами та співпрацівниками спортивними спорудами Університету у вільний від навчального процесу час.»;

Завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу економічного факультету, професор Сергій Реверчук:

«Мета та загальні принципи

Метою програми є розробка і проведення в Університеті системних змін для досягнення нової якості навчальної та наукової роботи співробітників і студентів, що наблизить Університет до європейських академічних стандартів.

Розробка програми розвитку Університету базується на власному баченні, позитивному вітчизняному і зарубіжному досвіді та пропозиціях керівників структурних підрозділів, викладачів і студентів Університету, орієнтирах громадської ініціативи «Університетський Майдан».

Удосконалення системи матеріального стимулювання співробітників та студентів для заохочення їх до підвищення ефективності та якості праці.»;

«1.11. Узгодити систему рейтингування навчально-методичної, наукової і громадської роботи факультетів, кафедр і викладачів із системою матеріального стимулювання праці в Університеті.»;

«7.1. Сприяти в рамках доброчинної діяльності банків і страхових компаній проведенню цільових бізнес-акцій щодо надання співробітникам Університету пільгових споживчих та іпотечних кредитів та кредитування ними здешевлених страхових полісів (автострахування, майнове страхування, страхування життя).

7.2. Розробити «Положення про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників, допоміжного та обслуговуючого персоналу, студентів, аспірантів і докторантів ЛНУ ім. Івана Франка». Чинниками збільшення надходження коштів для стимулювання праці мають бути: подолання господарського марнотратства; покращення інвестиційного менеджменту; активізація ринкових форм доходоутворення.

7.3. Розробити спільно з профспілкою нову стратегію соціального розвитку Університету, в якій передбачити за наявності ресурсів будівництво для працівників і студентів доступного житла, в тому числі відомчого, відпочинкового пансіонату санаторного типу в рекреаційній зоні Карпат.

7.4. Заснувати в Університеті, за наявності коштів і підтримки трудового колективу, недержавний пенсійний фонд та організувати його діяльність, що забезпечить його учасникам у майбутньому додаткові доходи у формі пенсійних виплат.»;

Завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету, професор Олексій Сухий:

«ВИКЛАДАЧІ

1. Домогтися відновлення втраченого високого статусу викладача вищої школи через поліпшення матеріального стану та соціальної підтримки, як в рамках держави, так і у ВНЗ; розвивати систему заохочення викладачів і співробітників Університету для покращення їх трудової діяльності через матеріальне, посадове і моральне стимулювання.

2. Покращувати адресне стимулювання кращих викладачів та співробітників Університету.

3. Розпочати активну роботу по будівництву житла або виділення окремих квартир працівникам Університету за рахунок державних, кооперативних, дотаційних та інших ресурсів; пріоритетом соціальної програми є забезпечення житлом молодих працівників Університету.

4. Зберегти в повному обсязі надбавки за вчені ступені, вчені звання (33 і 25 %) та вислугу років, надбавки заслуженим професорам Університету, створити та прозоро використовувати преміювальний фонд; звертатися до МОН з метою встановлення надбавок в оплаті праці працівникам Університету відповідно до рівня ВНЗ –національний, науково-дослідний.».

 

Юрій Іщук

доцент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка
тел.: 032 2394172 (0503716833)

Сайт: mmf.lnu.edu.ua/algstaff/1445
Copyright © 2018. Designed by Зодчий тіней. All rights reserved.